ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.เขต สพม 40 มาเยี่ยมโรงเรียน
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ติดตามการพัฒนาการสอนแบบ EIS ของครู ซึ่งได้มีครูจากโรงเรียนโคกปรง จำนวน 3 ท่าน มาสาธิตการสร้างสื่อนวัตกรรมโดยบูรณาการกับการสอนแบบ EIS ให้คณะครูในโรงเรียนได้ดูและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2558,04:00   อ่าน 550 ครั้ง