ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด
ตามประกาศของโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด ลง ณ วันที่ 27 พฤษจิกายน พ.ส.2557 

บัดนี้ เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นซองสอบราคา ทางโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2557,00:00   อ่าน 688 ครั้ง