ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้

ประกาศโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น
               เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑และ เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐VA จำนวน ๓ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ คลองขลุง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๙,๙๙๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
  
  
 
(นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น)
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
 
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2561,00:36   อ่าน 132 ครั้ง