ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
          ตามที่โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปังบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น
          โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2561,03:13   อ่าน 173 ครั้ง