ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ด้วยโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม มีความประสงค์ที่จะดำเนินการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๒ รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย ดังเอกสารที่แนบ

โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม จึงขอประกาศให้ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นซองเสนอราคาได้ ณ โรงเรียนน้ำร้อนวิยาคม ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม ๓๓ หมู่๒ ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖-๗๑๓๙๔๗ ในวันและเวลาราชการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2559,00:00   อ่าน 486 ครั้ง