ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 (หลักสูตรทวิศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2559
        รับสมัคร ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559
เอกสารการรับสมัคร
       1.สำเนา ปพ.1
       2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
       3.สำเนาสูติบัตร
       4.สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง
       5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน  2  รูป

         รับรายงานตัวและมอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2559


ณ อาคาร 3  โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 631 ครั้ง