ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา ประจำปี 2559
ทัศนศึกษา ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ให้ความรู้ทางด้านชีววิทยา เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล หลังจากนั้นไปชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นเรือฐานปฏิบัติการคุ้มครองประโยชน์ของชาติทางทะเล ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเล และพานักเรียนไปพักผ่อนที่หาดนางรำ ณ กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2560,22:29   อ่าน 973 ครั้ง