ภาพกิจกรรม
นิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมรับการนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากท่านศน.อาทิตยา ปัญญา ศน.นิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศน.ชาญณรงค์ อินอิว ตามกลุ่มสาระต่างๆ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,11:41   อ่าน 342 ครั้ง