ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีและลูกเสือวิสามัญ
เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีและลูกเสือวิสามัญ สำหรับชั้นม.2-3 และ ม.4 ณ ค่ายศรีวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2560,11:38   อ่าน 1111 ครั้ง